SAL7375, Act: V°102.4 (231 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°102.4  
Act
Date: 1481-10-03

Transcription

2019-12-29 by Dieter Taillieu
It(em) joh(ann)es opden berch die nae den rechte der stad van loeven(e)/
comen en(de) geleyt es tot allen den goeden des edelen hee(re)n jacops/
wilen greve van salmen in p(rese)ncia heeft gekint en(de) gelijdt gehave(n)/
te hebben en(de) ontfangen vanden edelen en(de) moegen(de) h(er)toge willem(me)/
h(er)toge tot gulcke en(de) totten b(er)ghe greve te ravensb(er)ghe hee(r) te/
heynsb(er)ghe te diest te zichen(en) (et)c(etera) en(de) dat uut handen mathijs/
vanden rode zijns rintmeesters in zijne(n) voirscr(even) lande va(n) diest/
de helicht van lxxxv r(inssche) gul(denen) eene(n) stuver vi miten die vrouwen/
ysabeelen va(n) glymes weduwe des voirscr(even) g(r)[e]ven van salmen vielen/
te paesschen lestleden bekinnen(de) de selve joh(ann)es hem d(air)af v(er)nuecht/
en(de) wel betaelt scelden(de) volcomelijck quite den voirscr(even) h(er)toge/
zijne(n) voirscr(even) rintmeester en(de) alle ande(re) des quitan(cie) behoeven(de)/
vanden voirscr(even) t(er)mijne van paesschen lestleden en(de) van allen/
ande(re)n t(er)mijne(n) d(air)aff voe(r) den selven paesschen v(er)schenen en(de) gevallen/
cor(am) buetsele thenis octobr(is) iii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt