SAL7375, Act: V°115.3 (259 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°115.3  
Act
Date: 1481-10-12

Transcription

2020-02-10 by Dieter Taillieu
It(em) ter meerder vesticheyt hebben de voirs(creven) bekinders pantsgewijse/
in handen gesedt der voirs(creven) weduwen met jasp(ar)en claes vorste(r)/
de gulden juweelen hier nae bescreven ierst een gulden mans/
keten(e) van xcv ronden ringhen oft lede metten hake op den ynde/
wegen(de) xii onchen It(em) noch een kethene met viercanten scakelen/
wegen(de) iiii oncen te dien ynde dat de voirs(creven) weduwe aen de selve/
pande sal moegen v(er)reycken tp(ri)ncipael en(de) de verschinen(de) pachten/
en(de) de voirs(creven) rinte gequeten oft verstorven zijnde sal de voirs(creven) wed(uwe)/
gehouden zijn den voirs(creven) bekinders te restitue(re)n de voirs(creven) pande inder/
maten zij die ontfangen heeft cor(am) eisd(em)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt