SAL7375, Act: V°115.4 (260 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°115.4  
Act
Date: 1481-10-13

Transcription

2020-02-27 by Dieter Taillieu
Van allen alsulken questien en(de) geschillen als e(n)nichssins uutstaen/
moegen tot opden dach van heden tusschen reyne(re)n van ijse(re) geheeten/
van nyvele ter eender en(de) wouter ha(n)nekin ter ande(r) zijden aengaen(de)/
den iniurieusen woirden tusschen p(ar)tien gebuert en(de) d(air)aff zij tege(n) mal/
cande(re)n in rechte gestaen hebben inde banck van nodebeke hebben hen/
de selve p(ar)tien te weten(e) jacop witteman als procur(eur) reyners voirs(creven)/
en(de) de voirs(creven) wouter verbonden en(de) gesubmitteert inde seggers en(de) vrie(n)delike/
yeffene(re)n te weten(e) de voirs(creven) procur(eur) in henr(icke) hanckart en(de) wouter/
in meeste(re)n bertelmeeuse kyp secretar(is) in sulker vuegen dat de/
voirs(creven) seggers informacie en(de) den thoen inder saken geleyt ov(er)nemen/
sullen vanden wethouders van nodebeke voirs(creven) by(n)nen twee dagen/
naestcomen(de) en(de) hue(r) uutsprake d(air)af doen op dat zijs eens werden/
by(n)nen viii dagen d(air)nae en(de) oft p(ar)tien segge(r) gebrake dat zij ande(r)/
moegen nemen inde stadt vand(en) gebreckeliken promitt(entes) rat(um) d(i)c(tu)s/
p(ro)cu(r)ator et walter(us) et p(er)fice(re) dictu(m) sine laudu(m) d(i)c(t)or(um) amicabiliu(m)/
co(m)positor(um) cor(am) roelofs opp(endorp) octobr(is) xiii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt