SAL7375, Act: V°12.3 (35 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°12.3  
Act
Date: 1481-07-05

Transcription

2018-06-14 by Dieter Taillieu
Nae dien dat collart bacheler met brieven vand(er) stadt gescr(even)/
aen collarde chappon onsen poirte(r) heeft doen versueken den selven/
chappon hem over te leve(re)n seke(re) scapen metter wollen die hij tegen/
den selven chappon soe hij te ky(n)nen gaf gecocht hadde en(de) wel/
betaelt en(de) dwelc hem de selve poirte(r) voir ghinc opde vriheyt/
vand(er) porterien van des(er) stadt oft dat de selve chappon des/
wae(re) comen op heden inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en)/
om dair af tegen hem rechts te plegen(e) op alsoe lieve hij/
hem in toecomen(de) tijden met zijnder vriheyt rechte tegen den/
eysch en(de) begheerte voirs(creven) woude behulpen En(de) de selve chappon/
niet geco(m)pareert en es den voirs(creven) collarde bacheler trecht/
hier op ernstelijc versueken(de) hebben de scepen(en) van loeven(en)/
ter manissen smeyers gewijst met vo(n)nisse wair de voirs(creven)/
collart chappon niet en co(m)pareerde ten opstane smeyers en(de)/
der scepen(en) dat de voirs(creven) collart bacheler zijn recht hieraf v(er)volgen/
mach opden voirs(creven) poirte(r) inde banc d(air) hij woenachtich es oft den/
selve(n) sal co(n)nen bevi(n)den niet tegenstaen(de) zijnder vriheyt rechte in/
sca(m)pno julii v[ta]
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt