SAL7375, Act: V°129.1 (296 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°129.1  
Act
Date: 1481-10-23

Transcription

2020-03-10 by Dieter Taillieu
Vander aenspraken die pelgrijm ty(m)mermans gedaen heeft als p(ro)cur(eur)/
jonch(e)r lyebrechts van meldert op pete(re)n van s(in)[t] pol van seke(re)n schaden/
die de selve peter met zijnen beesten gedaen hadde inde bosschen/
vand(en) hove van moriasart opde spruyten aldair en(de) meer ande(re) gebreken/
die de selve jonch(e)r aen den selven pete(re)n uuytstaen(de) hadde d(air)af hij/
richtinge en(de) restitucie begheerde en(de) de welke hij oft hem die ontkint/
worden p(rese)nteert te bewijsen dair tegen de voirs(creven) peter sonder te/
antweerden int p(ri)ncipael hoopte voir al eer hij antweerden soude/
dat hem de vors(creven) procur(eur) va(n) m(ijn) jonch(e)r(en) wegen hem inne staen soude/
vand(er) reco(n)vencien die hij opden selven jonch(e)r soude willen doen/
uuyt saken vand(er) selver pechtingen d(air)aff de p(ro)cur(eur) sustineerde de (contra)rie/
gemerct dat zijn meester hier innegeseten was en(de) hem te rechte/
porren mochte es gewijst bijden scepen(en) van loeven(e) ter manissen/
smeyers gelieft den p(ro)cur(eur) van m(ijn) jonche(re) voirts te va(r)en dat hij gehoude(n)/
sal zijn vand(er) reco(n)vencien te rechte inne te stane in sca(m)pno/
octobr(is) xxiii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-31 by Xavier Delacourt