SAL7375, Act: V°134.1 (308 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°134.1  
Act
Date: 1481-10-27

Transcription

2020-03-12 by Dieter Taillieu
Den dach van rechte op heden dienen(de) tusschen arnde va(n) beri(n)gen/
als geleyt nae deser stad recht tot allen den goeden jans wilen/
vand(en) hove ter eender en(de) meeste(re)n pete(re)n boete als testame(n)teur der/
kinde(re)n gherams wilen boote ter ande(re) es uuyt gestelt tot/
des donderdaichs nae sinte m(er)tens daghe naestcomen(de) om/
alsdan te dienen(e) gelijc die(n) op heden gedient soude hebben in/
sca(m)pno octobr(is) xxvii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-31 by Xavier Delacourt