SAL7375, Act: V°139.4-R°140.1 (323 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°139.4-R°140.1  
Act
Date: 1481-10-31

Transcription

2020-03-19 by Dieter Taillieu
Nae dien dat op heden everart de pape der stad te ky(n)nen heeft/
gegeven hoe dat jan blanckart hem va(n) daghe te daghe dede houden/
mits gebreke dwelc hij p(re)tendeert te hebben(e) van seke(re)n scepen(en) brieve(n)
//
comen(de) gespruyt uuyt eender verghichtingen opden selven everarde/
dair van zij in tijden voirleden bijder stadt af geweest zijn aldair de/
selve sake soe v(er)re gehandelt wert dat de stadt dair op letten soude/
opde selve v(er)ghichtinge en(de) scepen(en) brieve en(de) oec opde t(er)mi(n)acie d(air)/
mede de selve everaert sustineerde dat die te nieute wa(r)e en(de)/
he(m) niet en conste geletten hopen(de) dat jan sculdich soude zijn metter/
hachtingen te sup(er)sede(re)n totter beslichtingen der saken gemerct dat/
die in rechte hinck ongedecideert dair tegen jan hem opponeerde/
en(de) seyt dat alleene geseyt was ten tijde als zij bijder wet wa(r)en/
dat de vroente mair viii daghe geslaect en soude bliven en(de) dat/
dae(re)nby(n)nen de stadt de sake beslicht soude hebben en(de) want dat/
niet geschiet en was by(n)nen den selven tijde soe soe hoopte hij dat/
hij den selven everarde soude moegen doen hachten mits den scepen(en)/
brieve voirs(creven) dair af hij in gebreke was soe hij seyde soe es p(ar)tien/
uutgesproken nae dien dat de stad dair op gelet hadde dat/
de vroente geslaect soude bliven totten ynde vand(er) saken hangen(de)/
voe(r) de wet alhier en(de) was p(ar)tien geseyt dat zij quamen ten/
naesten daghe van rechte de stad soude voir oogen nemen des/
p(ar)tien in wederzijde op ande(re)n tijden te kynnen hadden gegeven en(de)/
dae(re)ntynden inde saken doen soe zij bevi(n)den soude behoiren(de)/
act(um) in co(n)silio opidi octobr(is) ulti(m)a
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-31 by Xavier Delacourt