SAL7375, Act: V°142.2 (332 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°142.2  
Act
Date: 1481-11-05

Transcription

2020-07-15 by Dieter Taillieu
It(em) meester peter va(n) thienen sone wilen peters welck wilen pet(er) voirmaels/
borge heeft geweest anthonijs meys aen jorijse de hont voir xx croonen/
lijfpensien en(de) welke lijfpen(sien) metten achterstelle de voirs(creven) meester peter/
en(de) zijn moeder wed(uwe) des voirs(creven) wilen peters inde stat vanden selven/
pete(re)n hebben moeten cuelen heeft gekint en(de) gelijdt dat hem de selve/
anthonijs volcomelijc en(de) wel gecontenteert en(de) te vreden gestelt heeft/
en(de) allessins v(er)nuecht vand(er) selver borchtocht en(de) voirt van al tghene/
des zijn vader moeder oft hij uut saken va(n) dien v(er)nuecht betaelt en(de) te/
laste gehadt hebben en(de) dat zij d(air)af gansselijc zijn gelost scelden(de) van/
allen dien en(de) des dien ae(n)cleeft en(de) voirt va(n) altghene tusschen wilen/
zijne(n) vader en(de) den voirs(creven) anthonijse uutstaen mochte oft des hij de(n) selve(n)/
anthonijse zijne(n) goeden oft erfgenamen eysschen mochte van wat/
saken oft stucken dat zij tot desen daghe toe in e(n)niger manie(re)n volcomel(ijc)/
quijte p(ro)mitt(ens) nullaten(us) alloqui renu(n)c(ians) quo ad hec p(ri)vilegiis in mel(iori)/
forma behalve(n) he(m) alleene eene(n) reste van xx rinssche gulden(en)/
te lx pl(a)c(ken) alle ja(r)e vijf d(air)af te betalen(e) nae uuytwijsen va(n) eene(n) tractate/
te thiene(n) gepasseert va(n) meerde(re)n so(m)men en(de) ande(re)n pointen die al tot/
desen reste nae betaelt en(de) voldaen zijn cor(am) buetsele thenis no(vem)[br(is)] v[ta]
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-31 by Xavier Delacourt