SAL7375, Act: V°143.1 (333 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°143.1  
Act
, eerste 7 lijn in lat
Date: 1481-11-05

Transcription

2020-10-12 by Dieter Taillieu
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit joh(ann)em/
van eycke de rillaer ad om(n)ia et sing(ula) bona i(m)mobilia et he(re)ditaria/
arnoldi vlaye infra lovaniu(m) et extra infra braban(tie) p(at)riam sit(a)/
in ma(n)sionib(us) domibus curtibus t(er)ris arrabilib(us) prat(is) pascuis/
silvis vineis v censu trece(n)sa redditib(us) et suis p(er)tinen(tiis) universis pro/
cert(is) recognicionib(us) et p(ro)missionib(us) consc(ri)pt(is) in l(itte)ris scabinor(um) lovan(iensium)/
quar(um) tenor sequitur in hec verba It(em) arnt vlaye woenen(de) tons(er) vrouwen/
thielt heeft gelooft ja(n)ne va(n) eycke va(n) rillaer en(de) zijn borgen va(n) nu/
voirtaen costeloes en(de) schadeloes te houden en(de) tontheffen va(n) alsulcken/
twee rijders lijftochten d(air)inne de selve jan als p(ri)ncipael henrick/
vander heyden katlijne mottaert henr(ick) welthage en(de) jan van/
troenbeke als borgen gehouden zijn met scepen(en) brieve(n) va(n) arschot/
geloven(de) voirt dat hij va(n) half oeghst naestcomen(de) over een jair/
de selve lijftocht geheelijc en(de) al lossen en(de) quiten sal en(de) hen d(air)aff/
geheelijc ontlasten met allen achterstellen en(de) v(er)loepen pachten die/
alsdan ombetaelt sullen zijn et t(antu)m cor(am) buetsele thenis octobr(is)/
xviii a(n)no lxxxi Et habuit q(ue)relas hiis int(er)f(uerunt) buetsele thenis no(vem)[br(is)] v
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-01-31 by Xavier Delacourt