SAL7375, Act: V°3.2 (8 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°3.2  
Act
Date: 1481-06-25

Transcription

2019-10-21 by Dieter Taillieu
Allen den ghenen (et)c(etera) doen condt dat lijsbeth sbrued(er)s wed(uwe)/
mathijs wilen wilts van bruessel cu(m) tuto(r)e ende mathy loste voir/
hem selven en(de) als procur(ator) jans zijns brueders en(de) joha(n)nen zijnder/
suster alsoe dat blijct bij eender p(ro)cu(r)acien geschiet bij scepen(en) van/
montenigni opde sambe(re) en(de) hebben geconstitueert gesedt volcome(n)/
macht p(ro)cu(r)acie en(de) auctoriteyt gegeven ja(n)ne van lille smet/
ja(n)ne van udekem willem(me) van leefdale ja(n)ne van borre en(de)/
ja(n)ne van ost aut alle hue(re) saken questien en(de) geschillen die zij/
alsnu uutstaen(de) heeft hebben oft naemaels hebben sulle(n) moegen/
alle hue(re) jairgulden schulden opcomi(n)gen v(er)vallen goeden (et)c(etera) in/
meliori forma promitt(entes) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) moelen/
burg(imagistr)[o] buetsele hoelair scab(inis) junii xxv
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt