SAL7375, Act: V°43.1 (101 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°43.1  
Act
Date: 1481-07-30

Transcription

2019-03-02 by Dieter Taillieu
It(em) arnt van haecht woenen(de) te leefdale in p(rese)ncia heeft genomen/
en(de) bekint dat hij genomen heeft vanden mo(m)boe(re)n en(de) de mater des/
groots gasthuys by(n)nen loeven(en) met consente mychiels va(n) bouler/
zeke(re) goede en(de) lande metten beemde den selven gasthuyse toe/
behoiren(de) gelegen te leefdale gelijc de voirs(creven) machiel va(n) bouler/
die tot noch toe gehouden heeft en(de) dairaf zijne(n) t(er)mijn noch duert/
te houden te hebben en(de) te wynnen van nu voirtaen den t(er)mijn/
uut die de selve machiel dair aen noch heeft uut saken van/
eender pechtingen geregistereert staen(de) opde derde came(re) febr(uarii)/
xvii libro lxxi en(de) heeft de voirs(creven) arnt gelooft te voldoen(e)/
en(de) te betalen(e) gelijc de voirs(creven) machiel van bouler inde selve/
pechtinge gelooft heeft quol(ibet) ass(ecutu)[m] inde su(n)t fid(eiussores) d(i)c(ti) coloni ind(ivisim)/
joh(ann)es de haecht fr(ater) d(i)c(ti) coloni co(m)mor(ans) apud leefdale et joh(ann)es de/
honsb(er)ghe sorori(us) d(i)c(ti) coloni co(m)mor(ans) apud eversb(er)ghe et p(ri)m(us)/
met vorweerden oft arndt aflivich worde voir duytgaen vand(en)/
pechtingen oft dat hem e(n)nich ander gebreck toequame dair bij/
hij niet en conste voldoen en(de) zij d(air)voe(r) gepraemt worden dat in/
dien gevalle de voirs(creven) borgen dese goede souden moegen ae(n)veerden/
cor(am) hoelair thenis julii penult(ima)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt