SAL7375, Act: V°44.2 (104 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°44.2  
Act
Date: 1481-07-30

Transcription

2019-03-02 by Dieter Taillieu
It(em) m(ar)griete wed(uwe) jans wilen va(n) ghisele geheete(n) lachart woenen(de) te/
b(er)them heeft genomen van gielijse van duffele xi dach(mael) lants gelegen/
inde prochie van b(er)them in diversen stucken te houden te hebben/
en(de) te wy(n)nen va(n) half m(er)te lestleden eene(n) t(er)mijn van vi jae(re)n deen nae/
dande(r) sonder middel v(er)volgen(de) elcx jairs dae(re)nbynnen om en(de) voe(r)/
drie mudden rox en(de) een sister cu(m) va(n)no me(n)su(r)e lovan(iensis) alle jae(re) s(in)[t]/
andriesmisse te betalen(e) en(de) te loeven(en) te leve(re)n den selven gielijse quol(ibet)/
ass(ecutu)[m] It(em) es vorweerde dat de voirs(creven) m(ar)griete de voirs(creven) lande wy(n)nen/
werven en(de) mesten sal wel en(de) loflijc gelijc reeng(enoten) boven ende/
beneden oft bat ende sal tselve lant(t) eens by(n)nen den t(er)mijne/
moeten overmesten It(em) de selve m(ar)griete sal gehouden zijn/
thue(re)n afscheyden(en) de lande besayt te laten(e) gelijc zijse vant/
te weten(e) opde hoeve een dach(mael) opden slangen poel oick een/
dach(mael) en(de) aen waelputvelt drie vie(re)ndeel al met rogge besayt/
de brake geheel en(de) de stortte eens o(m)me gedaen It(em) sal de wy(n)nersse/
vijf dach(mael) ten lesten jae(re) gemest laten en(de) alle dese vorweerden (et)c(etera)/
inde est fideiussor d(i)ct(i) m(ar)garete will(el)m(us) van ghistele ghisele/
fr(ater) d(i)c(ti) quond(am) joh(ann)is co(m)mor(ans) apud b(er)them et p(ri)ma cor(am) roelofs roelants/
julii penult(ima)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt