SAL7375, Act: V°46.2-R°47.1 (106 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°46.2-R°47.1  
Act
Date: 1481-07-31

Transcription

2019-02-27 by Dieter Taillieu
It(em) es dese voirs(creven) guedinge den voirs(creven) clase geschiet ter meerder vestich(eyt)/
van alsulken drie rijders en(de) xviii(½) st(uvers) i quart oft d(air)omtrint lijfpe(n)sien/
alse de voirs(creven) jan van quaderebbe hem tsijnen en(de) gheertruyden maes/
zijnder weerdy(n)nen live jairlix sculdich es om inden gevalle oft jan/
gebreckelic wae(re) de jairlicsche pachten te betalen(e) die met deser/
guedingen aen de voirs(creven) goede te v(er)halen oft met sijne(n) p(ri)ncipale(n) scepen(en)/
brieve(n) aen jans lijf en(de) zijn ande(re) goede oft aen beyde dwelck den selven/
clase en(de) zijnder weerdy(n)nen best gelieft en(de) insgelijx wair jan die lijf/
rinte niet af en leeght oft beter vesticheyt en stelt met goeden borgen/
oft onderpanden by(n)nen eene(n) halven jae(re) nastcomen(de) dat oick aen de/
voirs(creven) gegoedde goede met desen brieve oft j aen jans lijf en(de) alle zijn/
ande(re) goede zijne(n) p(ri)ncipalen lijfpen(sien) brieve oft met beyden alsoe he(m) dat/
best gelieft te verhalen altijt met wat brieve(n) hem dat gelieft/
en(de) alsoe hem dat best genuegen sal oft met beyden om tot eenen/
voldoene beyde va(n) pachten costen en(de) beter vesticheyt te moegen comen/
ende oft de quiti(n)ge vanden voirs(creven) erve geschiedde en(de) die gelost worde/
uut handen des voirs(creven) jans naevolgen(de) den bespreke d(air)af geschiet/
ten tijde vand(en) guedingen die de voirs(creven) va(n) quaderebbe d(air)af ontfinck/
vand(en) voirs(creven) jouffr(ouwe) vanden hove d(air)af de selve jan zijn cedulle en(de)/

//
consent van die by(n)nen drie jae(re)n dair nae te moegen lossen geg(even)/
soude hebben soe souden de pe(n)ni(n)ge van dien moeten comen en(de) bekeert/
wordden inde lossinge des(er) voirs(creven) lijfrinten en(de) te meerder sekerheyt/
van desen zijn de brieve d(air)mede de voirs(creven) jan totten selven goeden comen/
es gesedt onder scepen(en) in een dooze dair op gescr(even) staen quaderebbe/
puts om die hier te bliven des(er) acht(er)volgen(de) tot dat claes en(de) zijn/
wijf voldaen zijn cor(am) eisd(em)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt