SAL7375, Act: V°491.2-R°492.1 (1065 of 1099)
Search Act
previous | next
Act V°491.2-R°492.1  
Act
Date: 1482-01-03

Transcription

2023-11-17 by myriam bols
cfr V213.2-R214.1/
Ald(air) Voir den raide vand(er) stat [sijn ge(com)pareert op hede(n)] teg(en) malcande(re)n come(n) sijn jan blanck(ar)t/
ter eend(er) sijden en(de) jan vand(er) wolfshage(n) al(ia)s pasteyk(en) en(de) v met he(m)/
de pat(er) vand(er) hofstat [bethleem] t(er) ande(re) Ald(air) de selve jan opdede hoe hij hem/
bevant? soe hem dochte gegeven gegraveert in onlanx lede(n) tusscen/
hen wa(r)e gewesen een sek(er) vo(n)nisse aengaen(de) h sijne(n) en(de) des vors(creven)/
pasteykens erve neve(n) een gelege(n) tsijne(n) geheete(n) de fontayne en(de)/
des vors(creven) pasteykens d(air) naist d(air) de selve inne woende Welc vo(n)nisse/
hij jan blanckart soe hij openbairlic seyde hielt voir goet en(de) van/
weerde(n) en(de) [p(rese)nteerde en(de)] was bereet dat [en(de) alle vestich(eit) d(air) toe ho(r)ende] te voldoene mair want [Mair] met p(ro)testacien/
want hij hem d(air) inne bevant beswairt en(de) hij met nuwe(n) actien/
[en(de) bescheide] d(air) af hij te(n) tide vand(en) insteken van dien gedinge niet en wiste[hadde gedaen soe hij seyde bereit was] des/
hij sijne(n) eede p(rese)nteerde te doen d(air) en(de) soe dat behoirde Ende hij om d(air)/
inne te p(ro)cede(re)n en(de) dat te doene (...) nae beg(rij)p vand(en) xi[te(n)] ar(tic)[le]/
vand(en) incompst voir tselve gerichte hem d(air) (...) [tselve] vo(n)nisse was/
gewesen binne(n) xl daige(n) na tgewijsde hem behulpen woude en(de)/
tende(re)n tott(er) reformatie(n) van e(n)nige(n) pointe(n) d(air) af hij inde(n) selve(n) vo(n)nisse/
begripe(n) d(air) inne hij meynde beswairt te sijne ende de selve xl/
daige nu in sat(er)daige naistcom(ende) ov(er)gaen en(de) expire(re)n soude Soe/
p(ro)nsteerde [p(rese)nteerde] hij dat t(er) stont eer den tijt ov(er)ginc te doene op dat /
men gerichte hielt inde banc voir meye(re) en(de) scep(enen) van loven(e) [d(air) dat behoirde] Mair/
want men gheen genechte ald(air) houd(en) noch drage(n) en soude die xl/
daige(n) en soude sijn ov(er)led(en) en(de) geexpireert soe p(ro)testeerde hij ende/
versocht want tgebrec in dien in hem niet en wa(r)e d(air) af onv(er)let/
te moige(n) staen hopen(de) dat he(m) dat soude gebue(re)n D(air) tege(n) de vors(creven) pasteyk(en)/
en(de) pat(er) de (contra)rie sustine(re)nde seyde(n) tgene des d(air) gewijst was en(de) d(air) af/
blanck(ar)t refor(ma)cie versochte qua(m) spruyten(de) uut accorden en(de) appointeme(n)ten
//
tussce(n) (...) p(ar)tien in wed(er)sijd(en) bij huere(r) beyd(er) willige(n) ov(er)geven(e) geschiet en(de) d(air) af/
zeke(re) getuygeniss(en) en(de) wa(r)en gesciet en(de) tvors(creven) vo(n)nisse gewesen en(de) ald(us) sustin(eer)den/
[bij desen en(de) oic want die sake tott(er) so(m)men die ref(orma)bel was niet en quame] zij dat h(ier) af gheen refor(ma)cie sculd(ich) en wa(r)e te gescien was uutgesproke(n)/
en(de) get(er)mineert dat de vors(creven) jan blanck(ar)t vand(en) overgaen vand(en) tijde in dien/
onv(er)ledt soude staen om sijn actie en(de) richt in dien tacht(er)volgen nae beg(rijp)/
vand(en) vors(creven) xi[en] ar(tic)[le] d(er) incompst Act(um) en(de) det(er)mi(n)at(um) e(st) ja(nuar)[ii] iii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-02-07 by Xavier Delacourt