SAL7375, Act: V°50.1 (119 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°50.1  
Act
Date: 1481-08-07

Transcription

2019-03-07 by Dieter Taillieu
Alse vand(er) valuacien der lxxv stuv(er)s erflijc die de wed(uwe) switten/
jacop hue(r) sone en(de) jouffr(ouwe) a(n)ne huer dochter hebben opde huyse/
jans lesens die nu ten laste staen van denijse goessens uut saken vand(en)/
vercrijge van eene(n) der selver huysen die de voirs(creven) denijs afleggen/
woude en(de) hadde d(air)toe gestelt de pe(n)ni(n)ge opder stad wissel sijn/
de selve denijs ter eender en(de) de voirs(creven) moeder met jacoppe hue(re)n/
sone en(de) jouffr(ouwe) a(n)nen huer(er) dochter ter ande(re) comen voir den raide/
vander stadt aldair de voirs(creven) denijs meynde te gestane int/
afquijten voir elken stuver te gheven xviii stuv(er)s te drie pl(a)c(ken) tstuck/
en(de) de voirs(creven) wederp(ar)tie metter ouder van hue(re)n brieve(n) wesen(de) vand(er)/
daet a(n)ni lxx meynde dat hij d(air)voe(r) betalen soude voir elken stuver/
xviii st(uvers) te drie(n) pl(a)c(ken) tstuck en(de) xviii achthie(n) me(n)nekens hopen(de) dat/
dat behoirde d(air) tegen de voirs(creven) denijs de (contra)rie houden(de) te voirde(r) want/
de voirs(creven) brieve inhielden stuv(er)s tsh(er)togen mu(n)te dwelck was te/
verstaen(e) tsh(er)togen mu(n)te doen wesen(de) en es uutgesproken en(de) geclaert/
dat de selve denijs int selve afquijten betalen soude xviii stuv(er)s/
elken te ix negheme(n)nekens en(de) d(air)mede gestaen in (con)s(ili)[o] opidi aug(usti) vii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt