SAL7375, Act: V°67.2 (164 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°67.2  
Act
Date: 1481-09-03

Transcription

2019-09-19 by Dieter Taillieu
It(em) vrancke van bijlant geheeten larijs woenen(de) te dortricht sone/
henr(icx) wilen van bijlant geheete(n) larijs heeft gelooft henr(icke) zijnen/
brueder woenen(de) te loeven(en) terstont nae de doot en(de) aflivich(eit) marien/
vanden wate(r) weduwe des voirs(creven) wilen henr(icx) hue(re)r beyder moeder/
te goeden(e) en(de) te vestigen het zij bij guedingen oft deylingen in/
alsulken gedeelte helicht rechte actie en(de) int(er)est als de selve vra(n)cke/
heeft oft naemaels hebben sal nae de voirs(creven) aflivich(eit) zijnder/
moeder van alsulken huyse en(de) hove met allen zijnen toebehoirten/
gelegen inde borchstrate tusschen de goede gielijs va(n) caverson ter/
eender en(de) emonts emont beeldesnyde(r) ter ande(re) strecken(de) achterweert/
tot opde dijle et sat(is) prout cor(am) buetsele thenis sept(embris) iii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt