SAL7375, Act: V°67.4 (165 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°67.4  
Act
Date: 1481-09-03

Transcription

2019-05-28 by Dieter Taillieu
It(em) is tvoirscr(even) bekin geschiet te dier meyni(n)gen dat de voirs(creven) henr(ick)/
tallen tijden alst hem gelieven sal hem sal moegen doen leyden tot/
allen den goeden des voirs(creven) vrancx om de gelofte voirscr(even) aengaen(de) der/
guedingen volbracht en(de) volvuert te worden en(de) anders niet cor(am) eisd(em)
Contributors
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt