SAL7375, Act: V°75.3-R°76.1 (183 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°75.3-R°76.1  
Act
Date: 1481-09-11

Transcription

2019-10-03 by Dieter Taillieu
It(em) arnt otten sone wilen jans van halen renu(n)c(ians) (et)c(etera) in p(rese)ncia heeft/
geco(n)firmeert geratificeert en(de) geapprobeert voir hem zijne(n) erven/
en(de) naecomelingen alsulken guedinge als de selve wilen jan zijn vader/
gerarde van baussele gedaen heeft uut crachte va(n) zijnder moeder/
testame(n)te voe(r) den rintmeester ons gened(ichs) hee(re)n sh(er)togen te thienen/
en(de) eygen(en) genooten van halen van elf dach(mael) erfs eygens goets luttel/
myn oft meer in twee stucken neven een gelegen inde prochie va(n) halen/
ter plaetsen geheete(n) te bleckem d(air)af de twee boender zijn bosch [aen een gelege(n)] en(de) dander/
[geheete(n) den bercken(en) bosch] is omtr(int) drie dach(mael) eeussels dat bosch plach te zijne dair een viverken/
nuwelinge inne gemaect is geheeten den velt bosch al liggen(de) tusschen/
een strate geheete(n) de beststrate in deen zijde de gherven peters va(n) kersbeke/
in dander zijde de goede desselfs jans otten inde derde zijde en(de) lambrechts/
baken goeden inde iiii[de] zijde gelijc de brieve vanden selve(n) rintmeester
//
en(de) den eygen genoeten h(ier) op gemaect die de selve gerardt ond(er)heeft/
en(de) voe(r) scepen(en) onder bescr(even) gelesen zijn vander daet xiiii[c] lxxv op s(in)[te]/
symoens en(de) inden dach volcomelijc begrepen hebben Geloven(de) de selve/
guedinge tot eeuwigen dagen voe(r) goet en(de) van weerden te houden en(de)/
den selven gerarde d(air)af altijt genoech te doen oft hem erge(re)ns d(air)af te/
nauwe gedaen wae(re) en(de) de selve goede voe(r) vry eygen te warande(re)n gelijc/
de selve zijn vader inden voirs(creven) brieve(n) gedaen heeft Geloven(de) voirts de/
selve art dat hij ter manissen vanden voirs(creven) gerarde comen sal voir/
den rintmeester en(de) eygen genooten voirs(creven) en(de) aldair va(n) allen zijne(n)/
rechte der selver goeden behoirlijc v(er)thijden en(de) tot behoef des voirs(creven) gerarts/
renu(n)c(ierende) alsoe dat den selven gerarde en(de) zijne(n) naecomeli(n)gen tot eeuwige(n)/
dagen vast en(de) seker sal moegen wesen cor(am) hoelair thenis sept(embris) xi
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt