SAL7375, Act: V°79.4 (188 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°79.4  
Act
Date: 1481-09-15

Transcription

2019-10-15 by Dieter Taillieu
Want jan van rode geheeten ty(m)merman als geleyt nae deser stadt/
recht voir zijn wettich gebreck uut crachte van scepen(en) brieve(n) van/
loeven(en) tot allen den goeden beyde have en(de) erve henricx de meye(r) geheeten/
speelberch soe wair die gelegen zijn hem met brieve(n) van des(er) stadt gescr(even)/
aen den meye(r) va(n) s(en)[t] jorijs weerde oft zijne(n) stedehoude(r) heeft doen leve(re)n/
alle de goede desselfs henr(icx) onder weerde gelegen en(de) den voirs(creven) henr(icke)/
dach va(n) rechte doen bescheyden den voirs(creven) henr(icke) da oft hij tegen/
de voirs(creven) leveri(n)ge yet hadde willen allige(re)n tot welken daghe/
de voirs(creven) henr(ic) noch nyema(n)t van zijne(n) weegen geco(m)pareert en es/
den voirs(creven) geleydden altijt co(m)pare(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de) soe/
verre dat scepen(en) van loeven(e) ter manissen smeyers nae dat hen/
behoirlijc heeft gebleken bij rapporte tyebauts steenweechs der/
stad bode de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach bescheydinge geschiet te zijne/
gewesen hebben voir een vo(n)nisse datmen den voirs(creven) geleydden vanden/
voirs(creven) goeden houden soude inde macht van zijne(n) beleyde en(de) leveri(n)gen/
voirs(creven) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen is act(um) in sca(m)pno sept(embris) xv
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt