SAL7375, Act: V°82.2 (195 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°82.2  
Act
Date: 1481-09-18

Transcription

2019-10-16 by Dieter Taillieu
Want gordt hanckart als geleyt nae deser stadt recht voir zijn/
wettich gebreck uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loeven(e) tot allen/
den goeden beyde have en(de) erve onder den ande(re)n pet(er)s couwens/
sone wilen henr(ix) en(de) henr(ix) jans soe wair die gelegen zijn hen met/
brieve(n) van deser stad gescr(even) aen den meye(r) va(n) halen oft zijne(n) stedehoude(r)/
te nuwercapellen alle de goede der selver p(er)sonen heeft doen leve(re)n/
en(de) den selven p(er)sone(n) en(de) hue(re) familie oft zij tegen de voirs(creven) leveri(n)ge/
yet hadde(n) willen allige(re)n dach van rechte doen bescheyden te co(m)pare(re)n/
alhier inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) tot welken dage de/
voirs(creven) p(er)sonen noch nyema(n)t van hue(re)n wegen geco(m)pareert en es den/
voirs(creven) geleydden altijt co(m)pare(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de) soe/
v(er)re dat de scepen(en) van loeven(e) ter manissen smeyers nae dat hen/
behoirlijc heeft gebleken bij rapporte dtyebauts steenweechs der/
stad bode de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dachbescheydi(n)ge geschiet te zijne/
gewesen hebben voir een vo(n)nisse datmen den voirs(creven) geleydden/
vanden voirs(creven) goeden houden soude inde macht van zijnen/
beleyde en(de) leveri(n)gen voirs(creven) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen/
es act(um) in sca(m)pno eod(em)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt