SAL7375, Act: V°82.3-R°83.1 (196 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°82.3-R°83.1  
Act
Date: 1481-09-18

Transcription

2019-12-18 by Dieter Taillieu
Want de voirs(creven) gort als geleyt nae des(er) stadt recht voir/
zijn wettich gebreck uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loeven(e) tot/
allen den goeden beyde have en(de) erve gheerts weer henr(ix) zijns/
vaders en(de) gheerts va(n) gheerb(er)gen soe wair die gelegen zijn hem oft/
tyebaulte steenwechs der stad bode in zijne(n) name met brieven
//
van deser stadt gescr(even) aen den voirs(creven) meye(r) va(n) halen oft zijnen/
stedehoude(r) te nuwer capellen alle de goede der selver p(er)sonen/
heeft doen leve(re)n en(de) dach va(n) rechte doen bescheyden henricke/
schoemake(re) (christ)ia(n)ne boegart matheeuse peters en(de) henricke/
va(n) daelhem en(de) ande(re) die die houden(de) waren alhier te co(m)pare(re)n/
inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) oft zij tegen de voirs(creven) leveri(n)ge/
yet hadden willen allige(re)n tot welken dage de voirs(creven) p(er)sonen noch/
nyema(n)t van hue(re)n weegen geco(m)pareert en es den voirs(creven) geleydden/
altijt co(m)pare(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de) soe verre dat scepen(en)/
van loeven(e) ter manissen smeyers nae dat hen behoirlijc heeft/
gebleken bij rapporte des voirs(creven) boden de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach/
bescheydinge geschiet te zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse datmen/
den voirs(creven) geleydden vanden voirs(creven) goeden houden soude inde macht van/
zijne(n) beleyde en(de) leveri(n)gen voirs(creven) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen/
es act(um) in sca(m)pno eod(em)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt