SAL7375, Act: V°97.2 (218 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°97.2  
Act
Date: 1481-10-01

Transcription

2019-11-19 by Dieter Taillieu
It(em) h(er) wouter savery prieste(r) woenen(de) te bruessel voir hem en(de)/
magrieten van savery zijnder suster en(de) ja(n)ne van herckele wissele(r)/
te bruessel hue(re)n man die hij h(ier)inne gelooft te vervane den/
welken als erfliede nae de doot van magrieten shonts weduwe/
jans wilen savery moeder der voirs(creven) h(er) wouters en(de) magrieten/
die welke nu getrout heeft raese bastart van lynthe(re) toecomen/
souden alsulcken twee en(de) eene(n) halven sack corens erflijck wavers/
verpant op seke(re) goede jans de slootmake(re) te wave(r) gelegen staen(de)/
te quiten met xxv peters te xviii stuv(er)s tstuck eens welke/
xxv peters om die quiti(n)ge te geschien gesedt zijn en(de) staen tege/
woirdelijc onder de wet van wave(r) heeft geco(n)senteert dat die/
pe(n)ni(n)ge volgen en(de) gegeve(n) wordden der selver zijnder moeder des/
heeft gelooft de voirs(creven) raes hue(r) man d(air)voe(r) inne te stane en(de) gerecht/
warant te zijne dat die selve xxv peters den voirscr(even) hee(re)n woute(re)n/
en(de) m(ar)griete(n) zijnder suster oft hue(re)n naesten erfgenamen huers/
alsdan gebreken(de) die nae den lantrechte alsdan inde voirs(creven) ii(½)/
sacke corens erflijck oft die noch ongequeten stonden gericht souden/
zijn gerestitueert sullen wordden t(er)stont nae der voirs(creven) m(ar)grieten/
shonts sijnder weerdynnen doot en(de) dit [heeft] metten selven raese oick/
gelooft te doen(e) voldoene als p(ri)ncipael schulde(r) indivisim jan besuets/
wettich sone besuets wilen van besuets swager des voirs(creven) raes en(de)/
de voirs(creven) raes heeft hem gelooft h(ier) af scadeloes tontheffen cor(am)/
roelants buetsele octobr(is) p(ri)ma
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt