SAL7376, Act: R°10.3-V°10.1 (18 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°10.3-V°10.1  
Act
Date: 1482-06-27

Transcription

2019-01-13 by  Marie-Bernadette Desmedt
Nae dien dat godfroit garijn die soe hij te kynnen gaf/
met scepen(en) brieve(n) van loeven(en) overlang gepasseert hielt/
en(de) besadt onder den ande(re)n eene(n) beempt houden(de) i(½) boender/
voir eygen soe zijn voirs(creven) brieve dat uutwijsden ter plaetsen/
geheeten te rieu(x) va(n) ha(n)nuyt tusschen den wech gaen(de)/
van ha(n)nuyt te blehain wert en(de) de goede der erfgenamen/
jans wilen va(n) bynckem met brieve(n) va(n)d(er) stadt gescreven
//
aen den meye(r) en(de) scepen(en) der hee(re)n van s(in)[t] s(er)vaes te tricht/
inden dorpe va(n) croix allens heeft doen afscriven alsulken/
vervolch en(de) rechtvorderinge als de voirs(creven) meye(r) bego(n)nen/
hadde te doen(e) metter bancken recht opde selve goede/
voir chijs die de selve meye(r) van zijnder v hee(re)n wegen/
voirs(creven) eyschte opte selve goede boven dien dat die gelijc/
voe(r) bewesen wae(re)n voir eygen en(de) datmen niet bevi(n)den en/
soude dat die oyt betaelden grontchijs oft ande(re) en(de) den/
selve(n) meye(r) en(de) scepen(en) dmanen en(de) dwijsen dien doen/
verbeyden en(de) in is va(n) opposicien dach va(n) rechte alhier/
doen bescheyden de voirs(creven) hee(re)n hue(re)n meye(r) en(de) ande(re)n die/
hen dair tegen souden willen oppone(re)n tot eene(n) seke(re)n/
voirleden(en) daghe die bij verstrike tot op heden geco(n)tinueert/
es dair de selve godfroit noch p(ro)cur(eur) van zijn(e)n wegen/
selve op heden niet geco(m)pareert en es en(de) willem van/
leefdale als p(ro)cur(eur) der voirs(creven) hee(re)n ernstelijc versocht/
heeft en(de) gesustineert mits der non co(m)paricien voirs(creven) en(de)/
oick bij merckeliken reden(en) die hij dair toe dienen(de) p(rese)nteerde/
op te doen(e) wair de wederp(ar)tie co(m)pareerde dat de voirs(creven)/
sake van vervolge sculdich es gere(n)voyeert te wordden/
ter bancken recht om die aldair voirt te moegen v(er)volgen/
dair die gelaten es hopen(de) dat dat sculdich es te geschien/
hem des gedragen(de) totten rechte wair op scepen(en) van/
loeven(en) gemaent gewijst hebben met vo(n)nisse wair de/
voirs(creven) godfroit oft p(ro)cur(eur) va(n) zijne(n) wegen niet en co(m)pareerde/
ten opstane smeyers en(de) der scepen(en) dat der voirs(creven) hee(re)n meye(r)n/
trecht voirt v(er)volgen sal moegen ter plaetsen en(de) inde banck/
der hee(re)n voirs(creven) inder saken dair die gelaten was in sca(m)pno/
cor(am) om(n)ib[(us)] scab(inis) junii xxvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt