SAL7376, Act: R°111.1 (219 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°111.1  
Act
Date: 1482-10-21

Transcription

2020-06-20 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) claes coenen wageman opde vismerct woenen(de) heeft gelooft/
henricken de rijcke vi(½) r(insche) guld(en) te lx pl(a)c(ken) tstuc half te paeschen/
naestcomen(de) en(de) half s(in)[t] jansmisse d(aer)nae volgen(de) te betalen(e) quol(ibet)/
ass(ecutu)[m] cum condicione oft hij den iersten t(er)mijn liet overgaen dat/
dan al gevallen sal zijn cor(am) buetsele burg(imagistr)[o] oct(obris) xxi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-15 by Xavier Delacourt