SAL7376, Act: R°117.2 (236 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°117.2  
Act
Date: 1482-10-28

Transcription

2020-07-14 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) joh(ann)es heyms als p(ro)cur(eur) vand(en) grooten heylige(n) gheest te/
loeven(e) geleyt zijnde tot allen den goeden peters vand(en) poele/
d(aer)af de selve joh(ann)es tvo(n)nisse va(n) co(n)tu(m)acien opde goede desselfs/
peters voirmaels gehadt heeft en(de) de selve peter tvoirs(creven)/
vo(n)nisse va(n) co(n)tu(m)acien purge(re)n wilt soe heeft ghelooft de/
selve joh(ann)es heyms dat hij va(n) nu voirtane va(n) daghe te dage/
voir meye(r) en(de) scepen(en) te rechte comen sal tegen den voirs(creven) pete(re)n/
en(de) d(aer)van niet te betrecken het en zij dat zijs eens zijn wordden/
met rechte oft metter my(n)nen en(de) peter voirs(creven) heeft gelooft va(n)/
daghe te daghe tegen hem rechts te plegen cor(am) buetsele burg(imagistr)[o]/
octobr(is) xxviii[o]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-15 by Xavier Delacourt