SAL7376, Act: R°122.2 (248 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°122.2  
Act
Date: 1482-11-02

Transcription

2020-09-02 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) gordt de cuype(re) metse(r) heeft gelooft marten witte/
van luydick vii r(insche) g(ulden) te xx stuvers tstuck drie pl(a)c(ken) brab(antsch)/
p(ro) stuf(ero) myn v st(uvers) die in questien staen opde claernisse vand(en)/
getuygen bynnen eender maent naestcomen(de) te betalen(e) t(am)q(uam)/
ass(ecutu)[m] cor(am) buetsele burg(imagistr)[o] no(vem)[br(is)] ii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-15 by Xavier Delacourt