SAL7376, Act: R°127.2-V°127.1 (262 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°127.2-V°127.1  
Act
Date: 1482-11-06

Transcription

2020-10-30 by  Marie-Bernadette Desmedt
Vanden geschille en(de) questien op heden bijden raide vander/
stadt gebuert tusschen anthonijse va(n) wechelen en(de) jacoppe/
va(n) nuysberghe als pegelers vanden brieders by(n)nen des(er) stadt/
ter eender en(de) de weerdy(n)ne jans inden roeden schilt ter ande(re)/
die zij gecalengeert hadden tot twee stonden van dat zij/
bevo(n)den hadden de selve weerdy(n)ne des voirs(creven) jans in g(ra)tien /
vander ordina(n)cien meer hadde gepijnt te brouwen(e) en(de)/
bove(n) den peghel ten eene(n) male meer dan (½) ame en(de)/
ten ande(re)n meer dan drie ketels dair zij mede vullen/
geheete(n) ka(m)meketels gedragen(de) bij eene(n) vie(re)ndeele van eender/
amen oft dair omtrint geven(de) dat der stadt te ky(n)nen te/
dien ynde dat zij d(air)van opleggen soude des zij verbuert hadde/
achtervolgen(de) der ordina(n)cien bijder stadt dairop gemaect/
in tijden voirleden dairtegen de voirs(creven) vrouwe en(de) weerdy(n)ne/
des voirs(creven) jans luttel oft niet seggen(de) mair dat genoech/
ky(n)nen(de) begheerde genade en(de) gheen recht behalven dat/
zij hoopte nae der selver ordina(n)cien niet v(er)buert te hebben(e)/
soe int overbrouwen soe v(er)re dat over tvierdel niet en/
ghinck en(de) dat zij dairvan niet sculdich en souden zijn/
e(n)nigen cuer te betalen(e) huer des gedragen(de) totten rechte/
en(de) der ordina(n)cien voirs(creven) met meer woirden in wederzijden/
gealligeert soe es op heden bijden raide hier op gelet/
zijnde den selve(n) uutgesproken nae dien dat de ordina(n)c(ien)/
voirs(creven) v gevisiteert was dat zij vand(en) eene(n) male ae(n)gaen(de)/
der halver amen die zij over gebrout hadde den cuer/
ghelden soude en(de) als vand(en) ande(re)n te desen male gestaen
//
metten opleggen(e) vanden pe(n)ni(n)ghen diemen vanden broussel/
gheeft va(n) assijsen nae advena(n)t vanden selven overbrouwen(e)/
en(de) dairmede gestaen sonder e(n)nigen cuer d(air)van te gheven(e)/
betalen(e) in co(n)silio opidi no(vem)[br(is)] vi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-15 by Xavier Delacourt