SAL7376, Act: R°13.2 (23 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°13.2  
Act
Date: 1482-07-01

Transcription

2019-01-28 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) willem de pape in p(rese)ncia heeft gekint en(de) gelijdt/
dat hem machiel de pape zijn brueder willem de boyse(re)/
m(ar)griete spapen zijn wijf suster der voirs(creven) gebruede(re)n ende/
lijsbeth spapen oic suster der voirs(creven) bruede(re)n en(de) suster en(de)/
de kinde(re) jans wilen de pape oic brueders der voirs(creven) bruede(re)n/
en(de) suste(re)n volcomelijc geco(n)tenteert en(de) v(er)nuecht hebben va(n)/
allen alsulken actien als hij uut saken va(n) huweliker vorw(er)den/
meynde te hebben(e) ten selve(n) p(er)sonen weert en(de) va(n) allen ande(re)n/
haefliken en(de) p(er)sonelen actien d(aer)inne de selve p(er)sonen te he(n)weerts/
tot desen daghe toe e(n)nichssins gehouden mochten zijn/
scelden(de) hen en(de) hue(r) goede d(aer)af volcomelijc quijte p(ro)mitt(ens) null(atenus) alloqui cor(am) abs(oloens) tants julii p(rim)[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt