SAL7376, Act: R°153.2 (306 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°153.2  
Act
Date: 1482-11-27

Transcription

2021-01-12 by  Marie-Bernadette Desmedt
Ter p(rese)ncien vand(en) borg(er)meeste(re)n en(de) raide vander stadt soe/
zijn op heden geco(n)senteert lijsbetten ramparts te hue(re)n v(er)sueke/
te moegen trecken alsulken v(er)vallen(en) pacht van (½) rijder/
te xxviii stuv(er)s den ride(r) als zij heffen(de) zijn is aen jacoppe/
de witte op huer lijf staen(de) die van hue(re)n wegen gecome(n)/
zijn niet wederstaen(de) der absencien va(n) hue(re)n man ende/
mo(m)boir om huer selve(n) en(de) huer kinde(ren) te onderhouden(e) en(de)/
den selve(n) jacoppe voirs(creven) gewillecoert der selver den selve(n)/
achterstel te betalen(e) en(de) overdragen dat hij met eender betali(n)ge(n)/
en(de) d(air)mede gestaen sal in co(n)silio opidi nove(m)br(is) xxvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-15 by Xavier Delacourt