SAL7376, Act: R°176.3-V°176.1 (347 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°176.3-V°176.1  
Act
Date: 1482-12-18

Transcription

2021-04-16 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) willem ricx sone wilen jans ter eender en(de) anthonijs/
van tongerloe sone wilen arnts ter ande(r) zijden zijn op
//
heden v(er)accordeert en(de) eenswordden bij tusschen spreken(e) van/
hue(re)n vrienden voir hen hue(re)n erven en(de) naecomeli(n)gen alse/
van huer(er) beyder erven neven een gelegen tusschen de cortstrate/
en(de) de proefstrate bijden putte aldair der pointen en(de) cond(icien)/
hier nae volgen(de) quos p(ro)mis(seru)[nt] tene(re) firmos infutur(um) soe v(er)re/
elken die aengaen Te weten(e) dat des voirs(creven) anthonijs acht(er)ste/
huys dwelc hij met platten stijlen nu heeft doen maken/
vast aen den want svoirs(creven) willems en(de) met eene(n) haysel doen/
stellen in en(de) over tdack svoirs(creven) willems aldair sal bliven staen(de)/
erflijc soe hij dat ald(air) alsnu heeft doen stellen en(de) maken sonder/
dat de selve anthonijs oft zijn naecomelingen der goten beneden/
nairde(r) comen metsen oft ty(m)me(re)n selen moegen in tijden toecomen(de)/
oft die meer cortten dan die nu es oft dat de voirs(creven) willem/
d(air)af e(n)nigen cost hebben sal en(de) aengaen(de) willems want/
tusschen beyde staen(de) die sal anthonijs van zijnder zijden als/
die dair vergaet op zijne(n) cost en(de) willem va(n) zijnder zijden/
als die dair v(er)gaen oft gebroken sal zijn op zijne(n) cost doen/
plecken sonder dat anthonijs in e(n)nige ty(m)meri(n)ge van dier/
want gehouden sal zijn It(em) dat de voirs(creven) anthonijs tot zijne(n)/
coste onder den osydrup van willems huyse bove(n) de vinste(r)/
die laureys de keersmake(re) dair behouden heeft sal moeten/
doen leggen een goote hulten oft looten soe anth(onijs) dat/
best gelieft d(air)mede dwater van willems huyse en(de) osydruppe/
geleyt sal wordden leden den uutersten stijl ter cortstrate(n)/
weert staen(de) vand(en) voirs(creven) vynste(re)n dair de selve laureys/
seke(r) licht dair voe(r) ontfaet alsoe dat d(air)af den selve(n) stijl/
niet en bederve En(de) die gote sullen anthonijs en(de) zijn/
nacomelingen tot eeuwigen daghen aldair alsoe moeten/
onderhouden op hue(re)n cost cor(am) hoeve(n) tybe dece(m)br(is) xviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-15 by Xavier Delacourt