SAL7376, Act: R°23.1 (46 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°23.1  
Act
Date: 1482-07-06

Transcription

2019-03-25 by  Marie-Bernadette Desmedt
Allen den ghenen doen condt dat h(er) jan maroton deken/
van sinte peters te luydick die voirmaels bij m(ijn) gened(ichen) hee(re)/
den h(er)toge geco(m)mitteert heeft geweest totten regime(n)te/
en(de) admi(ni)stracien vand(en) goeden sgoidshuys va(n) vliederbeke en(de)/
bijden selve(n) princen soe hij seecht vand(er) selver co(m)missien zeder/
wederroepen es geweest en(de) hem weder soe hij claert van m(ijn) hee(re)n wegen van luydick geconsenteert es de selve co(m)missie/
oft hem gelieft weder aen te nemen comen es op heden/
voir borg(er)meeste(re)n scepen(en) en(de) raidt der stadt va(n) loeven(en)/
excuse(re)nde hem deporte(re)nde en(de) verdragen(de) allessins vanden/
selven regime(n)te co(m)missien en(de) admi(ni)stracien En(de) heeft v(er)claert/
en(de) gedeclareert dat hij allessins te vreden es soe v(er)re het in/
hem es en(de) hem aenruert dat philips d(aer)neven die van m(ijn)/
hee(re)n genaden va(n) luydic d(aer)inne oft des dien ae(n)cleven mach/
e(n)nige co(m)missie oft lasten oft ande(re) die die co(m)missie vercrigen/
sal moegen hebben mach de selve zijn co(m)missie en(de) lasten/
dairinne exerce(re) en(de) v(er)volge en(de) dat ande(re) dair inne voirmaels/
geco(m)miteert d(aer)af v(er)dragen en(de) deg gedeporteert wordden/
en(de) bliven alsoe hij e(n)nige bij hem voirmaels dairinne geco(m)miteert/
des wettelijc v(er)dragen en(de) hue(re) co(m)missie in dien wed(er)roepen heeft/
cor(am) buetsele burg(imagistr)[o] roela(n)ts tybe scab(inis) julii vi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt