SAL7376, Act: R°29.4 (67 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°29.4  
Act
Date: 1482-07-11

Transcription

2019-04-20 by  Marie-Bernadette Desmedt
Naevolgen(de) den vo(n)nisse (con)tu(m)atien gewesen junii xxvii lestled(en) heeft/
meest(er) jan lobbe zij(n) wettige schult gecleert en(de) geverificeert gedragen(de)/
t(er) so(m)me(n) van xxvi mudd(en) rox i halst(er) min sond(er) de wettige coste(n) die/
hij geled(en) heeft int v(er)volch va(n) desen act(um) p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scab(inis) de(m)pto ty(m)ple/
julii xi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt