SAL7376, Act: R°291.4-V°291.1 (564 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°291.4-V°291.1  
Act
Date: 1483-03-18

Transcription

2022-11-19 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) dese leste guedi(n)ge es geschiet tot dier meyni(n)gen wairt tsake/
dat tvoirs(creven) cloester inden name va(n) josijne(n) bone aldair geprofessijt suster/
des voirs(creven) jacops oft oic qui(n)ten bone huer brueder oft e(n)nich van hen
//
naemaels aen hen ae(n)gedeylde goede oft rinten gebrec hadden oft/
bevonden hoedanich dat wa(r)e dat zij metter selver guedi(n)gen aen/
de voirs(creven) lijfpen(sien) soe v(er)re e(n)nich vanden liven noch leefde tderdel vand(en)/
selve(n) gebreke met coste en(de) co(m)me(r) dair op geloepen v(er)halen soude(n) moege(n)/
En(de) tot dier meyni(n)gen es den voirs(creven) rintbrief onder scepen(en) geleecht/
om aldair te bliven te deser condicien en(de) oft de selve rinte afgeleecht/
wordde datmense weder ter selver natue(re)n aenleggen sal en(de) soe lange/
gheen gebreck bevo(n)den en wordde sal jacop de selve zijn iiii r(inssche) g(ulden) heffen/
moeghen sonder die rinten te moegen v(er)setten vercoepen oft belasten in/
e(n)niger manie(re)n cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Add. 1
, onderaan
Date: 1483-05-09
LanguageLatinum
Last update: 2016-11-16 by Xavier Delacourt