SAL7376, Act: R°31.1 (73 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°31.1  
Act
Date: 1482-07-13

Transcription

2019-04-26 by  Marie-Bernadette Desmedt
Tusschen willem(me) fulgaens als stedehoude(r) smeyers van/
zichen(en) doen(de) dontschout vand(en) selven meye(r) als dat hij/
op ghiste(re)n mits seke(re)n occupacien zijnder officien ae(n)gaen(de)/
alhier niet en mocht zijn acht(er)volgen(de) der t(er)mi(n)acien vand(er) stadt/
vand(er) daet [vacat] tegen henr(ic) vand(er) veken(en)/
en(de) alsoe bege(re)nde va(n) desselfs meyers wegen eenen ande(re)n/
redeliken dach ter eender en(de) den selve(n) henr(ic) vand(er) veken(en)/
ter ande(re) Es uutgesproken en(de) geappointeert nae dat de/
voirs(creven) voir t(er)mi(n)acie gevisiteert es geweest dat de voirs(creven)/
meye(r) gehouden sal zijn den voirs(creven) henr(ic) de goede uut/
zijne(n) huyse oft biva(n)ge gehaelt te restitue(re)n oft doen/
restitue(re)n op caucie en(de) borchtocht die de selve henr(ic) stellen/
sal moegen genoech zijnde voir de weerde en(de) esti(m)acie der/
selver goeden om trecht d(air)af alhier geloepen zijnde oft zij/
den hee(re) als geco(n)fisqueert ae(n)gewesen en(de) get(er)mineert werd(en)/
die te restitue(re)n anders dat de selve henr(ic) die behouden/
sal en(de) p(ar)tien hebben om h(ier)af rechts int p(ri)ncipael te plegen/
dach genomen op in vrijdage naestcomen(de) te mistijde bijden/
raide vand(er) stadt in cons(ili)[o] opidi julii xiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt