SAL7376, Act: R°364.2 (673 of 754)
Search Act
previous | next
Act R°364.2  
Act
Date: 1483-05-17

Transcription

2023-11-07 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) gheert dueghens geheete(n) de gruyte(re) in p(rese)ncia heeft gekint/
en(de) gelijdt dat hem jan andries volcomelijc afgeleet en(de) gequeten/
heeft de twee rinssche gulden(en) van alsulken vier rinssche gulden/
lijfpen(sien) alst de selve jan hem met zijne(n) borghen bekinde met/
scepen(en) brieve(n) van loeven(e) vand(er) daet xxiii dece(m)br(is) lestleden/
scelden(de) hem vanden selven twee rinsschegulden(en) der voirs(creven)/
iiii r(inssche) g(ulden) lijfpen(sien) volcomelijc quite p(ro)mitt(ens) de cetero de eisd(em)/
duobus florenis renen(sibus) nullaten(us) alloquii sed war(andisare) erga/
quoscu(m)q(ue) cor(am) boxh(oren) liefkenrode maii xvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-16 by Xavier Delacourt