SAL7376, Act: R°38.2-V°38.1 (92 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°38.2-V°38.1  
Act
Date: 1482-07-18

Transcription

2019-07-07 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) de voirs(creven) jouffr(ouwe) odilie in p(rese)ncia heeft genomen en(de) bekint/
genomen te hebben(e) van hee(re)n henr(icke) voirs(creven) thoff te gobb(er)tiegnes/
inde prochie van meylhem gelegen met allen zijne(n) toebehoirte(n)/
wynnen(de) landen beempden en(de) weyden uutgenomen de bosschen/
te houden te hebben en(de) te wynnen va(n) magdalene naestcomen(de)/
eene(n) termijn va(n) vi ja(r)en deen nae dande(r) sonder middel v(er)volgen(de)/
Elx jairs dae(re)nbynnen om en(de) voe(r) de helicht van allen den/
vruchten opde voirs(creven) goede wassen(de) It(em) es vorweerde dat de/
voirs(creven) jouffr(ouwe) hee(r)en henr(ix) deel ierst sal moeten invue(re)n thue(re)n laste/
en(de) dat verwaren dat niet gemi(n)dert en werde It(em) es vorweerde/
dat de voirs(creven) jouffr(ouwe) hee(r)en henr(ix) deel ierst sal moeten invue(re)n/
thue(re)n laste de voirs(creven) lande
[de voirs(creven) lande(n)] sal wynnen werven en(de) mesten gelijck/
reengenooten boven en(de) beneden It(em) es vorweerde dat de voirs(creven)/
jouffr(ouwe) sal thue(re)n lesten ja(r)e de lande laten besaeyt gelijc zij/
die nu ae(n)veert met wyntercorene en(de) zomercorene It(em)/
es noch vorweerde want de selve jouffr(ouwe) de geheele vruchten/
opde goede staen(de) hee(r)en henr(ick) toebehoiren(de) te huerweert trecken/
sal datmen die sal stellen in rekeni(n)gen en(de) soe wes ten lesten
//
ja(r)e vand(en) vruchten dan zijnde oeve(re)n sal boven de rekeni(n)ge voirg(eruert)/
dat sal der selver jouffr(ouwe) volghen en(de) niet meer bezundert tcoren/
van dien en(de) tstroo en(de) caf sal bliven inde wyn(n)ningen It(em) es vorweerde/
dat de jouffr(ouwe) de voirs(creven) goede van huer(er) hant niet en sal moegen/
uutgheven het en zij met consente van hee(r)en henricke noch/
oick moegen v(er)coepen stroe caff noch anders mair dat al laten/
int voirs(creven) hof slants proffijte It(em) de voirs(creven) jouffr(ouwe) sal jairlix/
leve(re)n iiii[c] walme(re)n om de huysinge mede te decken(e) en(de) soe/
wa(n)neer men aldair dect oft plect dan sal zij den montcost/
gheven en(de) her henr(ick) de dachue(re)n It(em) de jouffr(ouwe) moet houden/
de huysingen wel en(de) loflijck vand(er) underster rijkelen ned(er)weert/
en(de) oick de vorsten vand(en) huysen It(em) zij moet oick leve(re)n leem/
savel calck steene en(de) hout totter voirs(creven) huysingen behoef/
soe v(er)re het bynnen der prochien va(n) meylhem es en(de) niet/
voirde(r) It(em) de voirs(creven) jouffr(ouwe) sal leve(re)n jairlix den voirs(creven) hee(r)en/
henr(icke) te loeven(en) drie voede(re)n corens It(em) zij sal vueden hee(r)en/
henricke jairlix twee vercken(en) die hij huer leve(re)n sal It(em) es/
vorweerde dat de voirs(creven) h(er) henrick tduyfhuys spisen sal/
alst hem gelieft en(de) dat gespijst zijnde sal de voirs(creven) jouffr(ouwe)/
selve vynde vueden en(de) dan voirtaen deylen tprouffijt half/
en(de) half It(em) de voirs(creven) h(er) henr(ick) heeft gelevert der voirs(creven) zijnder/
moeder in p(re)sten drie peerde wagen ploege eggen keere/
h(er)nasch en(de) anders geestimeert tsamen ter so(m)men va(n) xxxviii/
rinsche gulden te lx pl(a)c(ken) voir welke p(re)sten de selve h(er) henr(ick) jairlix/
in afcortingen der selver te hemweert sal moegen nemen/
een half boender wynter vruchten de welke oic getaxeert/
sullen wordden tot goeder mans prijse in afslage vand(en) p(re)sten/
It(em) is vorweerde oft de voirs(creven) jouffr(ouwe) va(n) live ter doot quame/
eer de pechtinge expireerde dat dan de selve h(er) henr(ick) tselve/
hoff te he(m)weert sal nemen en(de) zijn prouffijt dairmede doen/
En(de) alle dese vorweerden (et)c(etera) cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt