SAL7376, Act: R°40.3 (93 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°40.3  
Act
Date: 1482-07-19

Transcription

2019-07-09 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) al eest dat den voirs(creven) brief sprect va(n) vijftich croone(n) ter/
manissen soe en sal nochtan de voirs(creven) henr(ic) d(air)mede niet meer/
moegen v(er)halen dan om t(er)stont voldaen te zijne va(n) alsulken/
come(n)scap van hondert to(n)nen appelen als de selve henr(ic) tegen he(m)/
gedaen heeft met allen costen va(n) rechte en(de) ande(re) die hij dair/
o(m)me soude moegen lijden cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt