SAL7376, Act: R°43.2-V°43.1 (97 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°43.2-V°43.1  
Act
Date: 1482-07-20

Transcription

2019-11-21 by  Marie-Bernadette Desmedt
Allen de ghenen doen condt dat op heden comen zijn/
voir ons in p(ro)pe(re)n p(er)sone jan vyncke arnt vand(er) moelen/
en(de) joh(ann)es van caverson rentmeesters van des(er) stadt inden/
name en(de) van weegen der selver stadt en(de) hebben geco(n)/
stitueert gesedt volcomen macht p(ro)cu(r)acie en(de) auctoriteyt/
gegeven joh(ann)ese heyms om te manen teysschen opte bue(re)n/
tontfangen en(de) ofts noot zij met rechte te v(er)volge(n) texeque(re)n/
dactie en(de) recht va(n) alsulken scepen(en) brieve(n) van loeven(e) oft/
ande(re) gebreken alse de selve stadt uutstaen(de) heeft aen/
arnde lambrechts arnde wilen de mu(n)te(re) oft hue(re) goede
//
de inve(n)tar(is) die gemaect moegen zijn vand(en) selven/
goeden oft e(n)nigen van dien taenveerden(e) en(de) voirde(r) ofts behoeft/
te doen inve(n)tarie(re)n gelevert te nemen alle vo(n)nissen/
dair op behoe(re)nde vervolgen die ter execucien met v(er)coepe/
der selver te stellen soe dat nae recht behoirt soe lange/
dat dairaen der stadt gebreken innegehaven sullen/
zijn Alle saken questien en(de) gedingen d(air)uut spruyten(de)/
te co(n)teste(re)n te decline(re)n texcipie(re)n (et)c(etera) quitan(di) quitan(ciam) dan(di)/
necnon cete(r)aq(ue) p(ro)mitt(entes) rat(um) salvo iusto calculo cor(am)/
boxh(oren) tants julii xx
ContributorsJos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt