SAL7376, Act: R°45.1 (100 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°45.1  
Act
Date: 1482-07-23

Transcription

2019-07-15 by  Marie-Bernadette Desmedt
Allen den ghenen (et)c(etera) doen condt dat loys le p(ro)vost heeft/
geco(n)stitueert gesedt volcomen macht p(ro)cu(r)acie en(de) auct(oriteit) gegeve(n)/
meeste(re)n pete(re)n de witte willem(me) va(n) leefdale en(de) ja(n)ne va(n) borre/
aut Alle zijn saken in meliori for(ma) p(ro)mitt(ens) rat(um) salvo iusto/
calculo cor(am) py(n)noc burg(imagistr)[o] boxh(oren) tybe scab(inis) julii xxiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt