SAL7376, Act: R°49.1 (116 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°49.1  
Act
Date: 1482-07-27

Transcription

2019-08-12 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) claes de groote woenen(de) int gulden hoot heeft gelooft/
pete(re)n speelberch vier peters te xviii stuv(er)s en(de) vijf stuv(er)s elken/
stuver te drie pl(a)c(ken) alle weeken eene(n) halven peter d(aer)af tot dat/
al betaelt sal zijn quol(ibet) ass(ecutu)[m] en(de) ter lester weeken opden/
halven peter dan vallen(de) oick de voirs(creven) v st(uvers) en(de) oft hij twee/
weeken liet ov(er)gaen ombetaelt dat dan al gevallen sal zijn/
cor(am) buetsele burg(imagistr)[o] julii xxvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt