SAL7376, Act: R°49.2 (117 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°49.2  
Act
Date: 1482-07-28

Transcription

2019-08-09 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) h(er) ph(ilip)s van bourg(oign)[en] natuerlijc sone hee(re)n jans wilen/
va(n) bourg(oign)[en] busscops va(n) camerijke heeft gelooft joh(ann)ese vand(er)/
hofstadt sone wilen joh(ann)es vive r(insche) g(ulden) te lx gr(oten) braba(n)ts tstuc/
half by(n)nen drie weken naestcomen(de) en(de) half tons(er) vrouwen/
p(ro)cessie dage van s(in)[te] peters d(aer)nae volgen(de) te betalen(e) quol(ibet) ass(ecutu)[m]/
met vorweerden oft hij den iersten t(er)mijn liet ov(er)gaen ombetaelt/
dat dan al gevallen sal zijn cor(am) buetsele burg(imagistr)[o] julii xxviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt