SAL7376, Act: R°79.1 (169 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°79.1  
Act
Date: 1482-09-18

Transcription

2020-03-11 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) h(er) gheert huygenssone sone wilen henr(ic) prieste(r) renu(n)c(ians)/
in p(rese)ncia heeft gerenu(n)cieert tot behoef arnts va(n) stakenborch/
sone wilen claes van alsulcker actien en(de) deele alse hij inde/
stadt en(de) als naeste leven(de) van zijne(n) vader voirs(creven) mocht meynen/
te hebben int vierdel va(n) xxx hollan(sche) gulden(en) erflijc welck/
vie(re)ndel toe te behoiren plach hee(re)n gheerde wilen huygenss(one)/
prieste(r) canonick te lyere zijne(n) oem die brueder was des /
voirs(creven) wilen henricx en(de) de voirs(creven) wilen claes in zijne(n) leven(e) af/
gecocht hadde aen den selven wilen [hee(re)n] gheerde welke xxx/
hollan(sche) gulden(en) erflijc onder meer ande(re) rinten de voirs(creven)/
wilen claes sculdich was en(de) belang va(n) allen dien goeden chijsen/
rinten en(de) pachten wilen toebehoiren(de) gerarde vand(en) steene/
kynnen(de) en(de) lijden(e) de selve h(er) gheert mits den rechte ende/
bescheyde die hij d(aer)af ten vordeele des voirs(creven) wilen claes gesien/
en(de) gehoirt heeft dat hij int selve vie(re)ndeel gheenssins gericht/
en es en(de) dat tghene des hem d(aer)af gegeve(n) oft gedaen mach/
zijn dat dat va(n) puer(er) gr(ati)en es en(de) van gheenen rechte/
p(ro)mitt(ens) nullaten(us) alloqui cor(am) tybe tants sept(embris) xviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt