SAL7376, Act: R°96.1 (197 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°96.1  
Act
Date: 1482-10-08

Transcription

2020-04-20 by  Marie-Bernadette Desmedt
Dair nae ten naesten genechte soe is comen de voirs(creven)/
meester felix in p(er)sona en(de) heeft zijne(n) eedt gep(rese)nteert te doen(e)/
achtervolgen(de) den vo(n)nisse voirs(creven) totten welcken hij bij zijne(n)/
voirspreke geleyt wert soe dat behoirt en(de) dien lijflijc/
ten heyligen dede nae den welcken de voirs(creven) henr(ick) sustineerde/
want hij dien niet gedaen en hadde als dat meester/
felix henricken oft zijn medeborgen d(air)van v(er)nuecht en(de) voldaen/
soude hebben inden brief geruert dat hij dien niet volcomen/
en wa(r)e noch tvo(n)nisse voirs(creven) voldaen en hadde want zij dairinne/
v(er)obligeert stonden gelijc hem hem des gedragen(de) totten/
rechte dair tegen de voirs(creven) meester felix dede seggen afslaen(de) de/
voirs(creven) calangie(n) dat hij zijns eedts volcomen wa(r)e soe hij hoopte/
nae den voirvo(n)nissen hem des gedragen(de) totten rechte dairop/
de voirs(creven) scepen(en) gemaent zijnde bijden meye(r) wijsden voe(r)/
een vo(n)nisse dat meester felix zijns ed eedts volcomen es/
achtervolgen(de) den voirs(creven) vo(n)nisse act(um) in sca(m)pno octobr(is) viii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt