SAL7376, Act: V°1.1 (2 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°1.1  
Act
Date: 1482-06-27

Transcription

2019-10-08 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) elizabeth vanden berghe suster des voirs(creven) peters/
in p(resen)cia met consente va(n) hue(re)n vrienden als voe(r)/
heeft gekint en(de) gelijdt vand(en) selve(n) hue(re)n stiefvader/
ontfanghen te hebben gelijc hue(r) brueder voe(r) gedaen heeft/
behalve(n) dat zij voir de twee croone(n) eens bekint/
ontvangen te hebben eene(n) vrouwen tabbart te hue(re)n/
live(n) gemaect en(de) gevordert en(de) heeft alsoe quijt/
gescouwen in om(n)i modo quo sup(ra) cor(am) boxhoren tybe junii xxv
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt