SAL7376, Act: V°1.2 (3 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°1.2  
Act
Date: 1482-06-25

Transcription

2018-09-03 by  Marie-Bernadette Desmedt
Nae dien dat augustijn ympens ter eender op heden/
inde banck aengesproken heeft gehadt pete(re)n vand(en) poele ter/
ande(re) als van seke(re)n injurieusen woirden die de voirs(creven) peter met/
gra(m)men moede gesproken soude hebben te weten(e) dat de voirs(creven)/
augustijn seke(re) hout comen(de) vand(en) thienden va(n) cortbeke vanden/
gronde des voirs(creven) peters gestolen soude hebben p(rese)nteren(en) die te/
thoenen hopen(de) in gevalle hij des volquame dat peter hem doen/
soude in beternissen eene(n) wech te melanen oft alsulcken beternisse/
als den hee(re)n goetdu(n)cken sal dair op peter seyt hoe datmen niet/
bevi(n)den en soude dat den gront dair augustijn thout afgehaelt/
hadde thiende sculdich wae(re) noch datmen dat niet bevi(n)den en/
soude hopen(de) dat die questie voe(r) al gesleten soude zijn ende/
geliefde augustijne alsdan ae(n) te spreken(e) van des voirs(creven) steet/
hij soude hem d(aer)op v(er)antweerden inder maten zijne(n) raet/
gedragen soude hopen(de) d(aer)mede te gestane sonder nairde(r)/
tantweerden(e) d(aer)op de voirs(creven) augustijn replice(re)nde hielt de/
co(n)trarie want he(m) niet en betaemde e(n)nige injurieuse woirden/
te spreken(e) oic soe en ghinc dander sake vand(en) thienden desen/
niet ane s(er) sustine(re)nde de co(n)trarie dat hij nairde(r) antweerden/
soude Es gewesen ter manissen smeyers bijden scepen(en) opden voirs(creven)/
inval dat de voirs(creven) peter sculdich sal zijn nairde(r) tantweerden(e)/
opde voirs(creven) aensprake Act(um) in sca(m)pno om(n)ib[(us)] scab(inis) p(rese)ntib[(us)]/
junii xxv
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt