SAL7376, Act: V°105.3 (210 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°105.3  
Act
Date: 1482-10-15

Transcription

2020-06-06 by  Marie-Bernadette Desmedt
Want jaspar vand(en) hornicke als geleyt nae deser stad recht/
voir zijn wettich gebreck uut crachte van scepen(en) brieve(n) va(n) loeven(e)/
tot allen den goeden beyde have en(de) erve willems cleynaerts/
sone wilen arnts soe wair die gelegen zijn hem met brieven/
van deser stadt gescr(even) aen den meye(r) va(n) werchte(r) oft zijne(n) stede/
houde(r) te wackerseele alle de selve goede des voirs(creven) willems/
onder hem gelegen heeft doen leve(re)n en(de) den selve(n) willem(me)/
dach va(n) rechte alhier te co(m)pare(re)n inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en)/
va(n) loeven(e) heeft doen bescheyden oft hij tegen de voirs(creven) leveri(n)ge/
yet hadde willen allige(re)n oft de voirs(creven) scepen(en) brieve impugne(re)n/
tot welken daghe op heden dienen(de) de voirs(creven) willem noch/
nyema(n)t va(n) zijne(n) wegen geco(m)pareert en es den voirs(creven) geleydden/
altijt co(m)pare(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de) soe v(er)re dat scepen(en)/
va(n) loeven(e) ter manissen smeyers nae dat hen behoirlijc heeft/
gebleken bij rapporte pet(er)s comeling des(er) stadt bode de voirs(creven) leve/
ri(n)ge en(de) dach bescheydinge geschiet te zijne gewesen hebben/
voir een vo(n)nisse dat men den voirs(creven) geleydden vand(en) voirs(creven) goeden/
houden soude inde macht va(n) zijne(n) beleyde en(de) leveri(n)gen voirs(creven)/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen is in sca(m)pno oct(obris) xv
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt