SAL7376, Act: V°122.2 (249 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°122.2  
Act
Date: 1482-11-02

Transcription

2020-09-12 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) peter va(n) meeuwen va(n) beri(n)gen uuten lande van/
loon heeft gelooft en(de) ten heyligen gesworen dat hij des/
ii[te] goensdaighs nae s(in)[t] andriesdach naestcomen(de) alhier/
voir den raide vander stadt te rechte comen sal en(de) ten/
ynde uut rechts plegen en(de) tgewijsde voldoen vand(en)/
saken dairo(m)me hij alhier in hachten heeft geweest ae(n)gaen(de)/
der quetsue(re)n en(de) handedich(eit) die hij gedaen soude hebben/
alhier inder stadt inden p(er)soen arnts va(n) corpt dieners/
vand(en) cortter roeden inder stadt va(n) antwerpen die/
alhier comen was in m(ijns) gened(ichs) hee(re)n en(de) slants sake om/
de pe(n)ni(n)ge vand(en) soudyen te hulpen overvue(re)n d(air)af matheeus/
colcx als p(ro)cur(eur) desselfs arnts die arnts beternisse van dien/
der stadt overgegeven heeft soe wel va(n) des hee(re)n en(de) der stadt/
kue(r) op dat kuerachtich bevonden wert als anders ter eender/
en(de) de selve peter va(n) meeuwen die insgelijcx zijn bet(er)nisse/
vand(en) injurien en(de) quetsue(re)n hem bijden selve(n) arnde gedaen/
soe hij seeght der stadt insgelijx overgegeven heeft ter ande(re)/
op heden tegen malcande(re)n voir den selven raide geco(m)pareert/
zijn ende dat selve heeft hij oic gelooft dat al aldus/
te voldoen(e) op eene(n) banduyn va(n) c r(insche) g(ulden) half onsen gened(igen)/
hee(re) en(de) half onder den hee(re) dair onder hij bevo(n)den mocht/
wordden en(de) hier op sal hij der vroenten ontslagen zijn/
betalen(de) zijne(n) weert totten ynde vand(er) saken om dan d(air)af/
gedaen te wordden des recht sal wesen cor(am) roelants/
hoeve(n) no(vem)[br(is)] ii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-15 by Xavier Delacourt