SAL7376, Act: V°127.2 (263 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°127.2  
Act
Date: 1482-11-06

Transcription

2020-10-30 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) jan vander paelt als procur(eur) jans uute(n) lyemi(n)ghen/
heeft gelooft henr(icke) de smet sone wilen joes van aelst die/
opden xv[te(n)] dach va(n) nove(m)bri a(n)no lxxix voir scepen(en) va(n) loeven(e)/
geloofde ja(n)ne wilen m(er)celijs m(er)cels ja(n)ne diericx en(de) katlijne(n)/
weduwe qui(n)tens wilen couckeroul te vastelavonde doen/
naestcomen(de) alhier te loeven(e) innetecomen en(de) van hier niet/
te scheyden hij en wae(re) met hen beslicht metter my(n)nen/
oft mette(n) rechte van alsulken brieve ap(ar)t als de voirs(creven)/
wilen joes zijn vader opden xx[te(n)] dach van junio a(nn)[o] lxxi/
bekinde den voirs(creven) p(er)sonen zijne(n) borghen om hen te lossen(e)/
vander borchtocht aldair geruert met coste en(de) co(m)me(r) d(air)op/
geloepen en(de) dat op eene(n) banduyn va(n) x rijders onder wat/
hee(re)n hij bevo(n)den worde gelijc dit al opde derde came(r)/
geregistereert steet dat hij de xv croone(n) die noch/
uut saken der selver geloften aen de selve borghen uut/
staen ombetaelt den selve(n) borgen betalen en(de) uutreycken sal/
ter manissen der voirs(creven) borghen t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] alsoe dat de voirs(creven)/
henr(ick) d(air)af ongepraemt sal bliven cor(am) hoeve(n) tybe no(vem)[br(is)] vi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-15 by Xavier Delacourt