SAL7376, Act: V°15.1 (25 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°15.1  
Act
Date: 1482-07-03

Transcription

2019-10-21 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) jehan le fanetrop? le josuene ter eender en(de) pira heylwy/
ter ande(re) die tegen malcande(re)n voir den raide vand(er) stadt comen/
zijn om seke(re) pe(n)ni(n)gen wille vand(er) come(n)scap va(n) eene(n) peerde/
bij den voirs(creven) pirarde gesedt in handen va(n) scepen(en) va(n) mont s(in)[t]/
andrieu welke pe(n)ni(n)gen de selven ja(n)ne le fanetrop? den jongen/
soe hij seyde toebehoirden en(de) sculdich wae(re)n te volghen te voirde(r)/
want hem die voir scepe(en) va(n) mont s(in)[t] andrieu wae(re)n gelooft/
d(aer)af de voirs(creven) pira de co(n)trarie(n) sustineerde hebben in wed(er)zijde/
geco(n)senteert dat de voirs(creven) jehan le fanetrop? vand(en) inhouden/
der voirs(creven) geloften en(de) obligacien te mont s(in)[t] andrieu voirs(creven)/
geschiet c(er)tificacie bringen sal op cost vand(en) ongelike onder/
segel der selver scepen(en) van heden in viii dagen alhier bijden/
raide vand(er) stadt om die gevisiteert d(aer)inne alsdan gedae(n)/
te worden des va(n) rechte behoe(re)n sal cor(am) buetsele burg(imagistr)[o]/
et c(er)t(is) aliis de co(n)silio julii iii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt