SAL7376, Act: V°15.2 (26 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°15.2  
Act
Date: 1482-07-03

Transcription

2019-02-03 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) pirart frassa woenen(de) te ambesijn inden greefscape van/
namen heeft gekint en(de) gelijdt volcomelijc v(er)nuecht geco(n)/
tenteert en(de) te vreden gestelt te zijne en(de) allessins voldaen/
va(n) ja(n)ne caberghe zijne(n) wynne va(n) zijne(n) goeden te waelhove(n)/
vand(er) geheelder helicht vand(en) pachte die hem aen den selven/
zijne(n) wy(n)ne viel vand(en) voir(screven) zijne(n) goeden s(in)[t] andriesmisse/
a(n)no lxxxi lestleden mits seke(re)n pe(n)ni(n)gen Dair toe en(de) soe zij/
des eens zijn onder de scepen(en) va(n) waelhoven tsijne(n) behoef staen(de)/
scelden(de) volcomelijc quijte den selve(n) zijne(n) wy(n)ne en(de) alle ande(re)/
des quitan(cie) behoeven(de) vand(er) selver helicht vand(en) pachte voirs(creven)/
p(ro)mittens nullaten(us) alloq(ui) sed war(ans) cor(am) abs(oloens) tybe julii iii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt